Wednesday, 24/04/2024 | 07:03
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Giang
  • CDS_nghi_xuan_63f8b
  • quy_tac_ung_xu_nghi_xuan_63a14
Kinh tế - Chính trị
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2024
Văn hóa, Xã hội
Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, ưu tú của dân tộc Việt NamGS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ ...
Cải cách hành chính
Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa ...

Video Video

Các Xã - Thị trấn Các Xã - Thị trấn

Liên kết Website Liên kết Website

SỰ KIỆN - LỄ HỘI SỰ KIỆN - LỄ HỘI

Chưa có bài viết nào

Công khai minh bạch Công khai minh bạch

Tin tức Tin tức

Kế hoạch siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, người hợp đồng lao động làm việc trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã năm 2024
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước xã Xuân Giang năm 2024
Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ Cộng sản kiên trung, bất khuất, ưu tú của dân tộc Việt Nam
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND và các chức danh công chức đang công tác tại UBND xã Xuân Giang
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện
Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT QUAN TRỌNG CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 04 NĂM 2024
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 04/2024 của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Lễ hội Đền Cá – nét văn hoá đặc trưng của ngư dân vùng sông nước Hồng Nhất
Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện công tác Cải cách hành chính xã Xuân Giang
Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
Kế hoạch kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 trên địa bàn Xã Xuân Giang

Hình ảnh Hình ảnh

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 2.127